Termeni si conditii

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe site-ul www.deprinromania.ro implică acceptarea Condiţiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiţii a site-ului, se recomandă citirea cu atenţie a Termenilor şi Condiţiilor.

deprinRomania.ro este administrat de RADCOM SRL cu sediul în Bucureşti, str. George Constantinescu, Nr. 2C, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J40/10148/1993, CUI RO3939511. Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări ale acestor Termeni şi Condiţii precum şi orice modificări site-ului deprinRomania.ro fără o notificare prealabilă. Accesând pagina Termeni şi Condiţii, puteţi citi întotdeauna cea mai recentă versiune a acestor prevederi.

Obligaţiile dumneavoastră de înregistrare:

Pentru a putea cumpăra de pe deprinRomania.ro, trebuie să introduceţi datele dumneavoastră pe website-ul nostru. În utilizarea serviciului, declaraţi că veţi furniza informaţii reale, corecte, actuale şi complete despre dumneavoastră. În situaţia în care considerăm că această obligaţie a fost încălcată, ne rezervăm dreptul de a vă bloca accesul la utilizarea serviciului, pe perioadă determinată sau nedeterminată, fără nicio notificare prealabilă.

Utilizatorul îşi dă acordul să primească la datele de contact cu care s-a înregistrat, comunicări de natură comercială.

Preţ şi modalităţi de plată:

Preţurile prezentate includ TVA. Preţul de achiziţie prezentat pe factură va fi acelaşi cu cel prezentat pe site la momentul achiziţiei, preţ la care se adaugă şi costurile fixe de livrare in valoare de 19 lei cu TVA, indiferent de greutate sau adresa de livrare. Plata produselor se efectuează în numerar ramburs la curier la momentul livrarii produsului sau prin credit/debit card la plasarea comenzii online.

Modalitati de plata acceptate de magazin: plata ramburs la curier sau plata online cu card bancar prin euPlatesc.

In cazul platii prin card de credit sau card de debit, toate detaliile vor fi transmise catre EuroPayment Services SRL sau catre alte banci care furnizeaza servicii electronice de plata, fara ca o terta persoana sa aiba acces la aceste date. Detaliile privind contul dumneavoastra bancar ca si alte informatii personale furnizate, nu vor fi utilizate de catre RADCOM SRL in alte scopuri, cu exceptia cazurilor de rambursare a platilor sau pentru raportarea cazurilor de frauda la politie.

Informaţii privitoare la livrare:

Termenul de livrare este de maxim 12 zile lucrătoare, socotit de la data preluării comenzii dumneavoastră. Acest termen poate fi modificat din motive independente de voinţa noastră. Taxele de livrare fixe, in valoare de 19 lei, sunt calculate cu taxa pe valoare adăugată (TVA) inclusă. Dacă într-o comandă aveţi produse de la mai mulţi producători, acestea vor fi livrate de către curier într-un singur colet care le conţine pe toate. În cazul în care doriţi să specificaţi anumite aspecte referitoare la livrare cum ar fi: ora de livrare, adresă sau puncte de reper, vă rugăm să introduceţi în căsuţa de "Observaţii" aceste lucruri, înainte de finalizarea comenzii. În ziua în care coletul cu comanda dumneavoastră va fi expediat, veţi fi înştiinţat prin e-mail sau telefonic de către noi. Coletul poate fi preluat de orice membru al familiei.

Produsele se livrează în limita stocului disponibil. În cazul în care unul sau mai multe dintre produsele comandate, nu se mai află pe stoc, veţi fi înştiinţat în acest sens. În unele cazuri, produsul comandat poate fi înlocuit cu unul asemănător, dacă dumneavoastră doriţi şi sunteţi de acord cu acest lucru. Răspunderea pentru orice deteriorare cauzată produsului, coletului sau pachetului trimis de către noi, revine societăţii de curierat sau transportatorului conform legislaţiei în vigoare. Produsele vor fi înlocuite de către noi dacă se va face dovada culpei curierului şi vom fi înştiinţati în termen de 24 ore de la primirea coletului.

Drepturile de autor (Copyright)

Întregul conţinut al site-ului www.deprinromania.ro, incluzând, texte, imagini, grafice, elemente de grafică web, scripturi şi orice alte date, este proprietatea S.C. RADCOM S.R.L. sau a furnizorilor săi şi este protejat conform Legii drepturilor de autor şi legilor privind dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente de pe site-ul www.deprinromania.ro, sau a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Pentru a reclama drepturile de proprietate intelectuală puteţi folosi adresa de mail: informatii@deprinromania.ro

Politica de confidenţialitate

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimţământul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plată către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri şi Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.677/200, clienţii noştri au următoarele drepturi:

1) Dreptul la informare (art.12)

2) Dreptul la acces la date (art.13) - dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de operatorul de date.

3) Dreptul la intervenţie (art.14) - dreptul de a solicita operatorului de date, printr-o cerere scrisă şi în mod gratuit, următoarele:

a) Rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor incomplete, inexacte sau prelucrărilor nelegale;

b) Transformarea datelor personale nelegale în date anonime;

c) Notificarea terţilor cu privire la operaţiunile prevăzute la lit. a) şi b).

4) Dreptul la opoziţie (art.15) - dreptul de a se opune, în mod gratuit şi printr-o cerere scrisă, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări.

5) Dreptul de a se adresa justiţiei (art.18) - dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor garantate de lege şi care au fost încălcate.

6) Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere (art.25).

Responsabilităţi privind produsele

S.C. RADCOM S.R.L. nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută responsabilă pentru orice pagube apărute prin folosirea produselor achiziţionate prin intermediul acestui site, în alte scopuri decât cele menţionate de producător. Returnarea produselor se poate efectua în conformitate cu dispoziţiile OG 130/2000.

Limitări privind utilizarea anumitor tehnici de comunicaţie la distanţă


Art. 1. - Următoarele tehnici de comunicaţie la distanţă necesită acordul prealabil al consumatorului:

a) sistem automatizat de apel fără intervenţie umană (automat de apel);

b) telecopiator (fax)

c) adresa de poştă electronică (e-mail)

Art. 2. - Utilizarea altor tehnici de comunicaţie individuală la distanţă în afara celor prevăzute la art. 1, nu este permisă dacă există un refuz manifestat de consumator.


Lista cuprinzând tehnicile de comunicaţie la distanţă:

a) imprimat neadresat;

b) imprimat adresat;

c) scrisoare tipizată 

d) publicitate tipărită cu bon de comandă;

e) catalog;

f) telefon cu intervenţie umană;

g) telefon fără intervenţie umană (automat de apel, audiotext);

h) radio;

i) videofon (telefon cu imagine);

j) videotext (microordinator, ecran TV cu tastatură sau ecran tactil);

k) poşta electronică (e-mail);

l) telecopiator (fax);

m) televiziune (teleshopping).

Litigii

Prin folosirea, vizualizarea sau cumpărarea produselor de pe acest site, utilizatorul a luat la cunoştinţă asupra faptului că legile române vor guverna "Termenii şi Condiţiile" de mai sus şi orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizator şi S.C. RADCOM S.R.L. În cazul unor eventuale conflicte între S.C. RADCOM S.R.L. şi clienţii săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluţionat în instanţa competentă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Diverse

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii, clientul acceptă fără obiecţiuni "Condiţiile şi termenii" de utilizare, valoarea acestora fiind aceeaşi cu un contract valabil încheiat. Fiind de acord cu aceşti "Termeni şi Condiţii", clientul îşi asumă în totalitate drepturile şi obligaţiile ce decurg din cumpărarea din magazinul virtual deprinRomania.ro.

Informatii utilizare vouchere cadou:

Produsele achizitionate cu vouchere cadou nu se returneaza decat daca producatorul accepta sa il schimbe gratuit. Odata consumat total sau partial, voucherul cadou nu se mai restituie sau reporteaza.

Puteti utiliza un singur voucher cadou/comanda. In cazul in care nu s-a consumat toata valoarea acestuia, titularului nu i se restituie valoarea ramasa.