Făbricuţa de Ii îşi propune să ducă mai departe tradiţia românească prin educarea copiilor şi tinerilor în spiritul tradiţiilor autentice româneşti.

Sus